Hamro Sanchar

आशाद्धारा एक बर्षमा ११ हजार दिनको रोजगारी

डिजिटल संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७७/६/२९ गते
जाजरकोट

पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन आयोजना (ब्क्ज्ब्) जिल्ला आयोजना समन्वय इकाई, जाजरकोटले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा ११ हजार ५ सय ३८ दिनको रोजगारी सृर्जना गरेको थियो । पुँजीगत अनुदान तर्फको ५ करोड ९८ लाख ३२ हजार ८ सय ६० रुपैया खर्च गरेर ११ हजार ५ सय ३८ दिनको रोजगारी सृजना गरेको हो ।

पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन आयोजना (ब्क्ज्ब्) जिल्ला आयोजना समन्वय इकाई, जाजरकोटले एक बर्षमा रोजगारी सृजना गरेको ११ हजार ५ सय ३८ दिन मध्ये १ हजार ४ सय १५ दिन दक्ष र १० हजार १ सय २३ दिन अदक्ष जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको लेखापाल निराजन बिसीले जानकारी दिएका छन् ।

लेखापाल बिसीले दिएको जानकारी अनुसार आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण गरेका सामुदायिक पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगतका २५ वटा आयोजनाबाट ३ हजार ७ सय ३२ घरधूरी लाभान्वित भएका छन् भने, ४ हजार ८ सय ७५ दशमलब ५ रोपनीमा भू–व्यवस्थापन भएको छ । नाफामुलक उत्पादन सहयोग कार्यक्रम अन्तरगत ४ सय घरधूरीले बँधुवा पशुपालन अवलम्बन गरेका छन् भने, १ हजार ३ सय ९३ घरधूरीले किफायति पानीको उपयोग गरिरहेका छन् ।

सम्भाग १ मा जलवायु अनुकुलन संरचना सुदृढीकरण गरेको आयोजनाले सम्भाग २ मा भौतिक पूर्वाधार तथा भू–व्यवस्थापन सहयोग अनुदान, लाभदायक उत्पादन सहयोग अनुदान र आयोजना कार्यान्वयन सहयोग गरेको थियो ।

गत आर्थिक बर्षमा ३९ सय मिटर सिंचाई कुलो निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले ५ वटा आयोजना सम्पन्न गरी १४ सय ८४ मिटर सिंचाई कुलो निर्माण गरेको थियो । उक्त सिंचाई आयोजनाबाट २ सय ५ घरधुरी लाभाम्बित भएका छन् भने, ७ सय ७८ रोपनीमा भू–व्यवस्थापन भएको छ । आयोजनाको सहयोग अनुदानमा निर्माण गरिएका ६ वटा पक्की सिंचाई पोखरीबाट १ सय ८४ घरधुरी लाभाम्बित भएका छन भने, ५ सय ५५ रोपनीमा भू–व्यवस्थापन भएको छ । १ सय ८४ घरधुरीले किफायती पानीको उपयोग गरिरहेका छन् ।

२१ वटा मुहान संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले गत आवमा ६ वटा मुहान संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापन गर्न सफल भएको थियो । मुहान संरक्षण तथा खानेपानी व्यवस्थापनबाट १ सय १२ रोपनीमा भू–व्यवस्थापन गरेको छ भने, १ सय १५ घरधुरीले किफायति पानीको उपयोग गरिरहेका छन् ।

७ वटा बाढी, पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले गत आवमा ८ वटा बाढी, पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रण गरेको थियो । बाढी, पहिरो तथा गल्छी नियन्त्रणबाट २ सय ३३ घरधुरी लाभाम्बित भएका थिए भने, २ सय ८७ रोपनीमा भू–व्यवस्थापन गरेको छ ।

एक हजार १० घरधुरीमा नाफामुलक तरकारी खेती गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले ५९ समुहका १२ सय २८ घरधुरीमा नाफामुलक तरकारी खेती उप आयोजनाहरु सम्पन्न गरी १२ सय ९० रोपनीमा भू–व्यवस्थापन गरेको थियो भने, एक हजार ३४ घरधुरीले किफायति पानीको उपयोग गरिरहेका छन् ।

६ सय ६८ घरपरिवारमा जलवायुमैत्री फलफुल खेती गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले १५ समुहका ३ सय ३३ घरधुरीमा जलवायुमैत्री फलफुल खेती उपआयोजना सम्पन्न गरी ४ सय १४ रोपनीमा भू–व्यवस्थापन गरेको छ ।

४ सय ९४ घरपरिवारमा भकारो सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले १५ वटा समुहका ४ सय ९२ घरधुरीमै भकारो सुधार उपआयोजना निर्माण गरि २ सय रोपनीमा भू–व्यवस्थापन गरेको छ भने, ४ सय घरधुरीले बधुँवा पशुपालन अबलम्बन गरेका छन् ।

१८ घर परिवारमा मौरी पालन उपआयोजना संचालन गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले २ समुहका १८ घरधुरीमा मौरी पालन उपआयोजना सम्पन्न गरेको थियो ।

त्यसैगरी ४० घरपरिवारमा सिलाई कटाई उपआयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले गत आवमा ६ वटा समुहका सय घरधुरीमा सिलाईकटाई उपआयोजना सम्पन्न गरेको थियो ।

७ सय ४५ घरधुरीमा गैर काष्ठ वन पैदावर खेती उपआयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले २९ समुहका ७ सय ७० घरधुरीमा गैर काष्ठ वन पैदावर खेती उपआयोजना सम्पन्न गरी १ हजार ५९ रोपनीमा भू–व्यवस्थापन गरेको छ ।

३ सय ८८ घरधुरीमा कृषि वन प्रणाली उपआयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले ४ वटा समुहका ९४ घरधुरीमा कृषि वन प्रणाली उपआयोजना सम्पन्न गरी १ सय ७८ रोपनीमा भू–व्यवस्थापन गरेको छ ।

८० घरधुरीमा माछा पालन उपआयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाले १ समुहका १० घरपरिवारमा माछा पालन उपआयोजना सम्पन्न गरी २ दशमलब ५ रोपनीमा भू–व्यवस्थापन गर्नुको साथै १० घरधुरीले किफायति पानीको उपयोग गरिरहेका छन् ।

बार्षिक वित्तिय तथा भौतिक प्रगति
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को स्वीकृत बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा पहाडी साना किसानका लागि अनुकुलन आयोजना (ब्क्ज्ब्) जिल्ला आयोजना समन्वय इकाई जाजरकोटले बार्षिक ४७ दशमलब ८ प्रतिशत वित्तिय प्रगति र ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।

चालु तर्फ ६४ लाख ५ हजार स्वीकृत प्राप्त गरेको आयोजनाले ४४ लाख ८९ हजार २ सय ३१ रुपैया खर्च गर्न सफल भएको लेखापाल बिसीले जानकारी दिएका छन । पुँजीगत तर्फ १३ करोड २ लाख २ हजार निकासा प्राप्त गरेको आयोजनाले ५ करोड ९८ लाख ३२ हजार ८ सय ६० रुपैया खर्च गर्न सफल भएको लेखापाल बिसीको भनाई रहेको छ ।

आयोजनाले चालु र पुँजीगत गरेर स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमको कुल बजेट १३ करोड ६६ लाख ७ हजार निकासा प्राप्त गरेको थियो भने, चालु र पुँजीगत तर्फ जम्मा ६ करोड ४३ लाख २२ हजार ९१ रुपैया खर्च गरेको थियो ।

आयोजनाले सम्पन्न गरेका योजना संख्या
सामुदायिक पूर्वाधार तर्फ २५ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । नाफामुलक उत्पादन सहयोग कार्यक्रम तर्फ १ सय ३४ वटा उप आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ ।

आयोजनाको लक्ष्य
जलवायुजन्य प्रकोपहरुबाट जोखिममा परेका ग्रामिण पहाडी क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु र जलवायुजन्य प्रकोप सामना गर्न समानुकुलन क्षमता अभिवृदी गरि गरिबी न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ ।

आयोजनाको उदेश्य
स्थानीय समुदायको जलबायुजन्य संकटासन्ना न्यूनीकरण गर्ने, जलवायु परिबर्तन अनुकुलनका लागि अनुकुलित संस्थागत बाताबरणको सबलीकरण गर्नु रहेको छ ।

आयोजनाको अवधि
सन् २०१५ फेब्रुअरीदेखि संचालनमा आएको आयोजना सन् २०२१ मार्चसम्म संचालनमा रहने भएको छ ।

आयोजनाको कार्यक्षेत्र
जाजरकोट जिल्लाको भेरी नगरपालिका, छेडागाड नगरपालिका र कुशे गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।


प्रतिकृया दिनुहोस्